Welkom

Gelegen aan de voormalige spoorlijn Leeuwarden – Anjum, nabij de overweg in de N357 richting Stiens lag tot 25 september 1944 het NFLS-station 3de klasse van Jelsum (km 5,714). De locatie werd enkele jaren geleden aangekocht i.v.m. de herbouw van het station. Vanaf april 2022 fungeert deze bijzondere plek als Rustpunt in het Friese fiets- en wandelnetwerk. Het bovenaan de website getoonde spoorrijtuig en de hieronder getoonde retirade krijgen daarbinnen een bijzondere functie als dagbestedingsplek!

Bezoek ook