De spoorlijn (nieuws)

Station Jelsum (3de klasse) maakte deel uit van het Noord-Friese netwerk van lokaalspoorwegen. Dit netwerk bestond uit een westelijke tak richting Franeker en Harlingen en oostelijke tak die vanaf Leeuwarden, over een lengte van meer dan 45 kilometer, via o.a. Jelsum, Marrum-Westernijkerk en Dokkum naar Anjum liep. Deze oostelijke tak is in de volksmond beter bekend als ‘It Dockumer Lokaeltsje’. Het knooppunt van dit lokaalspoorwegnetwerk was Stiens. Station Jelsum lag op kilometer 5,714 gerekend vanaf Leeuwarden en was het tweede station (stopplaats) op de lijn richting Stiens. De spoorlijn werd in 1901 geopend en in 1935 gesloten voor reizigersvervoer. Vanaf dat moment heeft het netwerk enkel nog gefunctioneerd t.b.v. goederentransport. Vanaf begin jaren 70 zijn alle spoorlijnen in fasen opgebroken. In 1997 reed de allerlaatste trein tussen Leeuwarden en Stiens. In februari 2011 werden de laatste kilometers spoor opgebroken. Meer weten over de roerige geschiedenis van de Noord Friesche Lokaal Spoorwegen? Bezoek dan deze unieke website www.nfls.nl of lees het hieronder afgebeelde en zeer uitgebreide boek over de geschiedenis van de NFLS. Verkrijgbaar via www.gegarandeerdonregelmatig.nl Lees via de link onderaan de foto het verhaal van de gezusters Winkel die tot 25 februari 1944 in het station woonden!

Sinds 10 augustus heeft Station Jelsum een vergunning voor het gebruik van de retirade en het spoorrijtuig. Sinds kort heeft het station ook een officieel BAG-adres; Bredyk 35. Komend voorjaar gaat de lokatie open voor publiek.

De zusters Janny en Tiny Winkel

LEES HIER HUN VERHAAL OVER STATION JELSUM


´╗┐Oege Kleine | Opkomst en ondergang van de Noord-Friesche Lokaal-Spoorwegmaatschappij Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig | Velp